Voor al onze leveringen en overeenkomsten gelden de onderstaande voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 • – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 • – Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse wijzigingen.
 • – Prijzen zijn af eigen kwekerij.
 • – Prijzen zijn excl. BTW, fust en (kleur) etiketten.
 • – Genoemde prijzen en maten zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden.
 • – Bestelde planten moeten worden afgenomen (volgens HBN).
 • – Reclamaties moeten binnen 8 dagen na levering schriftelijk zijn gemeld.
 • – Betalingen binnen strikt 30 dagen netto, volgens condities IFN.  Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door ons de op dat moment wettelijk geldende rente in rekening gebracht, kosten die verder gemaakt worden om de rekening te incasseren worden extra doorberekend.
 • – Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan de op de factuur vermelde bedragen exclusief fust en transportkosten.
 • – Alle geleverde goederen blijven eigendom van Kwekerij Hendrickx B.V. totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.
 • – Voor overige levering- en betalingsvoorwaarden verwijzen we naar meest actuele  HBN voorwaarden. Deze kunt u hieronder downloaden of zullen op verzoek aan u worden toegezonden
 • – De door ons geleverd boxpallets kunnen retour worden gedaan mits in goede staat en geleverd bij Kwekerij Hendrickx tegen de prijs van:

Fust verkoop en retour prijzen:

 Verkoopprijs  Retourprijs  (excl. BTW)
Boxpallets  € 31,-  €31,-
Blokpallets  €9,-  €   9,-